Crave Media AS

Telefon: 72 60 49 86

Besøksadresse:
Nedre Ila 27
7018 Trondheim

Send en uforpliktende prisforespørsel her

Salg av Crave Media AS

Vi vil informere deg om at Crave Media AS, den 03.12.2012, i sin helhet har blitt solgt til Boostcom Media AS. Crave Media har i lengre tid hatt et tett leverandørforhold til Boostcom Media, og gjennom en prosess som har pågått den senere tid, har begge parter kommet fram til at en sammenslåing av virksomhetene vil gi betydelige positive ringvirkninger både for selskapene og ikke minst våre oppdragsgivere.

Les mer